Η τιμές αφορούν το κανονικό μέγεθος των 26 εκατοστών. Έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεγάλης 31 εκατοστών και τετράγωνης 35 εκατοστών.